STORT UTBUD AV GRUS, SAND & BERGMATERIAL

Vi har försäljning av grus, bergmaterial och matjord

Läs mer

Ring oss idag: 0247-710 01

Natursten och kullersten

Försäljning och framställning av alla sorters grus, bergmaterial, matjord och makadam. Företaget framställer och säljer alla sorters grus och bergmaterial till privatpersoner och företag i Gagnef och Leksand. 

Kvalitét

Alla produkter håller hög kvalité och kommer från Hellkvist Grus egna grustag, bergtäkt och åkeri. Gruset är CE-klassat och Hellkvist Grus är materialcertifierade genom Det Norske Veritas.

Kontakta oss

Hellkvist Grus har det mesta i lager för att snabbt kunna leverera det som behövs i samband med att du ska anlägga din trädgård.  Kontakta oss för mer information.

GRUS, SAND OCH BERGMATERIAL

Natursten för prydnad

 

Våra produkter används som basmaterial i all bygg- och anläggningsverksamhet som även är en av de viktigaste råvarorna vid tillverkning av asfalt och betong. Vi har ett välsorterat utbud när det gäller t.ex. fyllnadsmaterial eller trädgårdsgångar där vi tillhandahåller bra kvalité som passar bäst för ändamålet.

Hellkvist Grus är ett familjeföretag i Gagnefs kommun som framställer och säljer grus, bergmaterial och matjord. Med eget grustag, egen bergtäkt och eget åkeri framställs produkter av hög kvalité. Säljer i första hand natursten och kullersten till både privatperson och företag i Gagnef och Leksand.

Skapa kontakt

Kontakta oss om du har några funderingar!