Stort utbud av grus

Vi har försäljning av grus, bergmaterial och matjord

Grus, sand och bergmaterial

Natursten för prydnad

Våra produkter används som basmaterial i all bygg- och anläggningsverksamhet som även är en av de viktigaste råvarorna vid tillverkning av asfalt och betong.

Vi har ett välsorterat utbud när det gäller t.ex. fyllnadsmaterial eller trädgårdsgångar där vi tillhandahåller bra kvalité som passar bäst för ändamålet.

Hellkvist Grus är ett familjeföretag i Gagnefs kommun som framställer och säljer grus, bergmaterial och matjord. Med eget grustag, egen bergtäkt och eget åkeri framställs produkter av hög kvalité. Säljer i första hand natursten och kullersten till både privatperson och företag i Gagnef och Leksand.