Våra tjänster
Framställning och försäljning av grus, jord och sten

Leverantör av matjord och sand i Leksand och Gagnef.

HELLKVIST GRUS FRAMSTÄLLER OCH TILLVERKAR

• Natursten
• Kullersten
• Matjord
• Makadam
• Tvättad makadam
• Grus
• Sand

Natursten och kullersten

Hellkvist Grus i Gagnef framställer och säljer alla sorters grus och bergmaterial, främst natursten och kullersten. Natursten säljs till trädgårdar, planeringar och rondeller mm, kullerstenen till bland annat gångar.

Matjord, grus och makadam

Företaget har ett stort sortiment av olika sorters grus, matjord och makadam till konkurrenskraftiga priser. Leveransen av grus, sten och matjord gör Hellkvist Grus med egna bilar.

Lager

Hellkvist Grus har det mesta i lager för att snabbt kunna leverera det som behövs i samband med att du ska anlägga din trädgård. Råmaterialet utvinns och förädlas i egna grus- och bergtäkter.

Användningsområden

Vi erbjuder material för gjutning, grusgångar och infarter, matjord, dekoration, dräneringssingel, putsarbeten, murarbeten, växtbäddar, rabatter, vägar, allt inom trädgård, parkeringsytor, köksträdgård, underlag för gräsmattor.

Kvalitet

Alla produkter håller hög kvalité och kommer från Hellkvist Grus egna grustag, bergtäkt och åkeri. Flera av produkterna håller EU-standard och är CE certifierat genom Det Norske Veritas. Kunderna är både privatpersoner och företag i Gagnef och Leksand.